Kontakt

Besöksadress:
Kräklingbo Prästgården 237
623 70 Katthammarsvik

Mobil skola: 070 447 74 82
Mobil Fritids: 073 765 87 22

Rektor:
Jessica Passvik
tfn: 0498-20 41 22
E-post: jessica.passvik@gotland.se

Expedition:
Inger Harstäde
Tfn: 0498- 20 41 61
E-post: inger.harstade@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare med elever i Kräklingbo skola

Om skolan

Kräklingbo skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem med cirka 45 barn. Upptagningsområdet är Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala.

Eleverna åker till annan skola för att ha undervisning i idrott och slöjd. I årkurs 6 tillkommer även hemkunskap, moderna språk på Romaskolan, då åker årkurs 6 hem med högstadiebussen klockan15.30 från Romaskolan. Vi har hittat ett fungerande arbetssätt i B-form - det vill säga åldersblandade klasser. 

När eleverna börjar högstadiet går de vidare till Romaskolan.

Skolgården är stor och inbjuder till lek och rörelse. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Kräklingbo prästänge där vi också förlägger undervisning.

Vi får vår skolmat från Romaskolans tillagningskök.