Kontakt

Post/besöksadress:
Vänge förskola
Vänge skola
622 36 Romakloster

Kontakt info:
Förskolan Vänge: 0498- 519 01

Avdelningen
Nyckelpigan: 070 447 78 13
Igelkotten: 070 083 28 25

 

Rektor:
Lotta Rehn
tfn 0498 - 20 41 31
e-mail: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektorer
Jessica Passvik
tfn 0498-26 94 36 
e-mail: jessica.passvik@gotland.se

Johanna Klintberg
tfn 0498-20 43 95
e-mail: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör
Tove Jacobsson
tfn 0498 - 204394
e-mail: tove.jacobsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Vänge förskola

Arbetsplan för Vänge förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Därför arbetar vi för att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar i samråd med föräldrar för att verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Vi strävar efter att varje barn utvecklar

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Respekt för allt levande och omsorg för sin omgivning.
  • Sin identitet och känna sig trygg i den.
  • Sin nyfikenhet samt lust och förmåga att leka och lära.

Prioterade mål:

Vi jobbar med matematiklyftet för förskolan, tecken/bildstöd och värdegrund .

Det pedagogiska arbetet kommer att präglas av sammarbete mellan avdelningarna.

Barnen delas in i smågrupper då vi arbetar med språk, matematik,experiment och empati.

Miljön på förskolan vill vi ge en pedagogisk utformning som stödjer vårt arbete i att följa läroplanens mål och intentioner.

Vi har även rörelse, miniröris och skogspromenad som del av veckans aktiviteter.

 

                

 

Traditioner

Tema:
Hela förskolan arbetar med ett gemensamt tema. Under temaarbetet kommer vi att arbeta med läroplanens strävansmål på olika sätt.

Terminsavslutning:
I början av juni samlas vi en kväll med alla föräldrar, barn och syskon för en picknick i Tjaukle. Där vi har trevligt tillsammans och passar på att avtacka de barn som ska vidare till förskoleklass.

Midsommarfirande:
Midsommar firar vi med att klä midsommarstången som vi sedan dansar och sjunger runt.

Julfest:
Straxt innan julledighet har vi julfest där vi sjunger julsånger och äter frukt. Efter det kommer tomten och vi avslutar med att äta jullunch tillsammans på avdelningen.

Årsdagsfirande:
I slutet av varje månad firar vi alla barn som fyllt år under månaden.