Kontakt

Post/besöksadress:
Roma förskola/ Skogsgläntan
Annexgatan 14
622 54 Romakloster

Roma förskola/ Kungsallén
Kungsallén
622 54 Romakloster

Telefon:

Roma förskola/Skogsgläntan

Avdelningen Boken 070 447 75 32
Avdelningen Eken 070 083 25 16
Avdelningen Kastanjen 073 765 89 62

Roma förskola/ Kungsallén

Avdelning Aspen 073 765 89 61
Avdelningen Björken 070 447 73 91
Avdelningen Lönnen 076 946 94 52
Avdelningen Pilen 073 765 89 99
Avdelningen Lärken 070 447 70 85

Rektor
Lotta Rehn
tfn 0498 - 20 41 31
Epost: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektor
Jessica Passvik
tfn 0498-26 94 36 
Epost: jessica.passvik@gotland.se

Biträdande rektor
Johanna Klintberg
tfn 0498-20 43 95
Epost: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör
Tove Jacobsson
tfn 0498-20 48 44
Epost: tove.jacobsson@gotland.se

 

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolans läroplan anger i vilken riktning vi ska arbeta. Årligen fastslår även regionen områden som ska prioriteras. Målen ser likadana ut för hela verksamheten men avdelningarna arbetar olika, beroende på ålder, behov och intressen.

 

Vi börjar läsåret med att observera barngruppen för att få kunskap om vilka behov och intressen barnen har. Först då vet vi hur vi kan arbeta vidare. Vi strävar efter att anpassa miljö och aktiviteter efter den aktuella barngruppen.

Regionen har prioriterade mål som tas fram nya för varje år och dessa följer vi.