Kontakt

Post/besöksadress:
Roma förskola/ Skogsgläntan
Annexgatan 14
622 54 Romakloster

Roma förskola/ Kungsallén
Kungsallén
622 54 Romakloster

Telefon:

Roma förskola/Skogsgläntan

Avdelningen Boken 070 447 75 32
Avdelningen Eken 070 083 25 16
Avdelningen Kastanjen 073 765 89 62

Roma förskola/ Kungsallén

Avdelning Aspen 073 765 89 61
Avdelningen Björken 070 447 73 91
Avdelningen Lönnen 076 946 94 52
Avdelningen Pilen 073 765 89 99
Avdelningen Lärken 070 447 70 85

Rektor
Lotta Rehn
tfn 0498 - 20 41 31
Epost: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektor
Jessica Passvik
tfn 0498-26 94 36 
Epost: jessica.passvik@gotland.se

Biträdande rektor
Johanna Klintberg
tfn 0498-20 43 95
Epost: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör
Tove Jacobsson
tfn 0498-20 48 44
Epost: tove.jacobsson@gotland.se

 

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Roma förskolor består av två förskolor som är belägna i Roma samhälle.

Roma/Skogsgläntan

Skogsgläntan ligger mitt i Roma samhälle och har tre avdelningar - Boken, Kastanjen och Eken. Barnen är i åldrarna 1-4 år.

Förskolan har ljusa lokaler och en stor naturlig gård med många möjligheter. Närliggande skogsområde ger tillfällen till promenader och möjlighet att följa årstidsväxlingarna i skogen. 

 

Roma/Kungsallén

Kungsallén ligger i anslutning till Romaskolan och har fyra avdelningar -  Björken, Pilen, Aspen och Lärken. Barnen är i åldrarna 1-5 år. 

 
Roma förskolor tillhör Mellersta Gotlands förskolor som även innefattar förskolorna i Dalhem, Eskelhem, Vänge, Klinte och Sanda.

 

 

Roma förskola

Maten som erbjuds tillagas i Romaskolans kök.

 

En dag med ungefärliga tider

 • 6.15 Förskolan öppnar 
 • 6.30 Frukost   
 • 8.00 Alla går till resp. avdelning 
 • 9.00 Fruktstund 
 • 9.30 Planerade aktiviteter inne/ute
 • 10.30 Tvätta händer/Toalettbesök/Blöjbyte
 • 10.50 Samling
 • 11.00 Lunch 
 • 11.30 Vila     
 • 14.00 Mellanmål
 • 14.30 - 16.00 Fri lek avdelningsvis ute/inne
 • 16.00 Alla avdelningar går samman
 • 17.30 Förskolan stänger