Kontakt

Besöksadress:
Dalhem skola
622 56 Dalhem
tfn: 0498 - 381 48

 

Rektor:

Robert Edfelt

tfn: 0498 - 20 41 29
e-post:mailto:robert.edfeldt@gotland.se

 

 

Adm assistent:
Inger Harstäde
tfn: 0498 - 20 41 61
e-post:mailto:inger.harstade@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klasserna vid Dalhem skola