Kontakt

Besöksadress:
Dalhem skola
622 56 Dalhem

Mobilnr Skola: 070 447 77 27

Mobilnr fritids: 070 447 73 01
 

Rektor
Robert Edfelt
tfn: 0498 - 20 41 29
e-post: robert.edfeldt@gotland.se

Adm assistent
Inger Harstäde
tfn: 0498 - 20 41 61
e-post: inger.harstade@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola skolår 1- 6 och fritidsverksamhet. Närmiljön uppmuntrar till regelbundna skogsutflykter där lärande, lek och rörelse vävs samman.

Skolan tar i första hand emot elever från Dalhem, Halla, Norrlanda, Ganthem, Källunge, Ekeby och Hörsne.

Eleverna som ska börja i årskurs 7-9 går vidare till Romaskolan.

Dalhem skola har egen idrottshall, hemkunskap och slöjd läses på Romaskolan. Musik på mellanstadiet läses i Romaskolan.

Skolmåltider

Skolan har serveringskök och får sin mat från Romaskolan. I Dalhem skolas matsal serveras lunch mellan 10.45-12.00.

Åk F-1: 10.45
Åk. 2-3: 11.10
Åk. 4-6: 11.30. 

Lena Nordahl arbetar som skolmåltidsbiträde.