Kontakt

Besöksadress:
Dalhem skola
622 56 Dalhem
tfn: 0498 - 381 48

 

Rektor:
Michael Bodell
tfn: 0498 - 204105
e-post:michael.bodell@gotland.se

 

 

Adm assistent:
Anita Berglund
tfn: 0498 - 20 41 00
e-post: anita.berglund@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola skolår 1- 6 och fritidsverksamhet. Närmiljön uppmuntrar till regelbundna skogsutflykter där lärande, lek och rörelse vävs samman.

Skolan tar i första hand emot elever från Dalhem, Halla, Norrlanda, Ganthem, Källunge, Ekeby och Hörsne.

Eleverna som ska börja i årskurs 7-9 går vidare till Romaskolan.

Dalhem skola har egen idrottshall, hemkunskap och slöjd läses på Romaskolan. Musik på mellanstadiet läses i Romaskolan.

Skolan har serveringskök och får sin mat från Romaskolan.

I Dalhems matsal serveras lunch mellan 10.45-12.00.

Åk F-1: 10.45, åk. 2-3: 11.10 och åk. 4-6: 11.30. 

Lena Nordahl. arbetar som skolmåltidsbiträde.