Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan har som uppgift att stödja eleverna i val kring utbildningsvägar och yrke.

På Fårösundsskolan arbetar Arne Höglin som studie- och yrkesvägledare. Han finns på skolan torsdagar och kan nås på telefon: 0498 204471