Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar om logotypen

Frågor och svar om Region Gotlands logotyp och flagga.
Kommunikationsdirektör Ulrika Holm svarar.

- Det var en naturlig följd av det namnbyte som kommunen gjorde från och med den 1 januari 2011. Det var ett politiskt beslut som fattades av kommunfullmäktige året innan.
- Det var i rätt hög utsträckning för att tydliggöra vilket brett åtagande och uppdrag som Region Gotland har. Jämfört med andra kommuner i landet så har ju politikerna i regionfullmäktige på Gotland ett betydligt större ansvarsområde, detta med tanke på att hela hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsansvaret finns i organisationen.
- Landstingsuppgifterna hade legat i organisationen sedan 1971 och Gotlands kommun hade i huvudsak haft det regionala utvecklingsansvaret sedan 90-talet. Det som konkret tillkom i samband med namnbytet var bland annat ett utökat ansvar för kulturfrågorna.
- Det var ett utmärkt sätt att markera namnbytet. Vi kunde också passa på att komma tillrätta med de grafiska problem som vi haft med den gamla logotypen. Vi ville ha en mer förenklad och tydligare version av en Gotlandsbagge. Den gamla profilen var i mycket stort behov av modernisering och komplettering för att fungera i nya medier.
- Lammet som symbol för Gotland har en väldigt lång tradition och är starkt förknippad med Gotland. Det ville vi ta tillvara på.
- Den bygger på samma symbol som logotypen, baggen, för att skapa tydlighet. Vi har valt den vita färgen som grundfärg för att den fungerar bra mot den röda baggen.
- Både det som var kommunens logotyp och den nya för regionen, bygger på Gotlandsvapnet från 1936. Där benämns djuret på vapnet som en vädur och det har hängt med sedan dess. Ordet vädur är ett annat ord för hanfår eller bagge, så egentligen är det ingen skillnad. Man kan kalla fåret på logotypen för vädur eller för gotlandsbagge, det är samma sak. Det är viktigt att påpeka att detta inte påverkar Gotlands officiella vapen utan detta handlar om Region Gotlands logotyp.