Kontakt

Öppna förskolan Myllan
Besöksadress: Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Telefon: 0498-26 82 53
Mobilnummer: 070-78 87 916

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grupp för unga föräldrar

Unga föräldragruppen startar igen 2022. Vi träffas varannan måndag eftermiddag jämna veckor kl.13.30-15.30,  med start den 10 januari 2022. Observera att de är andra dagar och tider än tidigare.

Man kommer och går när det passar dig och ditt barn mellan dessa öppettider. 

  • För unga föräldrar upp till ca 23 år
    med barn 0 – 6 år
  • Här träffar du andra unga föräldrar och deras barn och kan utbyta erfarenheter, skapa gemenskap och få nya kontakter.
  • Här kan du umgås med ditt barn i lekvänlig miljö.
  • Ni får möjlighet att tillsamman sjunga, skapa, måla, göra gipsavtryck mm.
  • Här finns pedagoger för stöd och vägledning i föräldraskapet.
  • Gratis fika serveras

Ibland bjuder vi in barnbibliotekarie, BVC-sköterska, studie- och yrkesvägledare mm.

Tid: Måndagar jämna veckor kl. 13.30 - 15.30
Plats: Öppna förskolan Myllan


Du kan ringa oss, så berättar vi mer.

Tele: 0498-26 82 53, 070-78 87 916

Välkomna önskar Karin och Kay