Kontakt

Öppna förskolan Myllan
Besöksadress: Jungmansgatan 474, 621 52 Visby
Telefon: 0498-26 82 53
Mobilnummer: 070-78 87 916

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mötesplats; för dig som är ung och väntar barn

Tid: Denna grupp finns inte i nuläget. Ni som är unga och gravida är välkomna till unga föräldragruppen istället.

Plats: Öppna förskolan Myllan, Jungmansgatan 474

Många unga blivande föräldrar känner att de inte riktigt platsar i de vanliga föräldragrupperna. Här får ni möjlighet att träffa andra unga föräldrar samt få stöd i er föräldraroll av utbildad personal om så önskas.