Kontakt

Adress:
Endre skola 156
62177 Visby

Telefon skola:  070-090 61 84

Telefon fritids: 070-447 72 92

Biträdande rektor ansvarig för skola/ fritidshem:
Robert Edfeldt
Telefon: 0498-20 41 29
E-post: robert.edfeldt@gotland.se

Administrativ skolassistent:
Sonny Gustafsson
Telefon: 0498-20 43 94
E-post: sonny.gustafsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Endre skola

Endre skola omfattar förskoleklass, skolår 1-6 och skolbarnsomsorg. Endre skola tar emot elever i första hand från Endre, Follingbo, Barlingbo och Hejdeby. Vi tar emot elever även från andra upptagningsområden och har elever hos oss från Ekeby, Källunge och Visby. Vi har cirka 90 elever på skolan.

Ämnesmässigt arbetar vi årskursvis. När vi har storsamlingar, fadderverksamhet och friluftsdagar arbetar vi åldersblandat.

Eleverna går vidare till Romaskolan när de börjar högstadiet.

Skolan har serveringskök och får skolmaten från Romaskolans tillagningskök. 

Sluttider

Samtliga elever slutar klockan 13.50.

Skolskjutsen avgår klockan14.00, 14.20 (Några barn väntar kvar på skolgården till 14.20 tillsammans med bussvärd).

Fritidshemmet stänger klockan 18.00.