Kontakt

Adress:
Endre skola och fritidshem
62177 Visby

Telefon: 0498-26 92 76
Telefon Fritids: 070-447 72 92

Rektor:
Maria Törnqvist
Telefon: 0498 - 20 41 05
e-post: maria.tornqvist@gotland.se

Adm assistent:

Sonny Gustafsson
Telefon: 0498 - 20 41 61
e-post:mailto:sonny.gustafsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny information kommer snart.