Kontakt

Besöksadress:
Endre förskola
Endre Skola
621 77 Visby

Vallmon   073-765 82 24
Blåelden  070-083 28 26
Vildrosen 076-941 20 84

Rektor:
Linus Lundgren
Tfn: 0498 - 26 90 58
E-post: linus.lundgren@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
Tfn: 0498 - 20 48 47 
E-post: monica.broen@gotland.se

 

Skoladministratör
Patricia Sjögren
Tfn: 0498 - 26 94 91
E-post: patricia.sjogren@gotland.se

 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Endre förskola

Endre förskola består av tre avdelningar:

Vallmon består av de yngsta barnen
Blåelden består av de äldre barnen
Vildrosen består av de äldsta barnen

Vallmon och Blåelden ligger i den ursprungliga byggnaden och
Vildrosen i paviljongen på gården

Förskolans öppettider: kl.06:15-17:30

Maten som serveras kommer från Romaskolan.

Endre förskola tillhör Östra Visbys förskolor tillsammans med förskolorna Blå huset, Klubbsvampen och Vitkålen. 

Vision 

Vår värdegrund – våra ledord:

Förtroende: Alla barns vistelse i förskolans verksamhet ska vara trygg och inspirerande. Alla familjer ska känna förtroende och tillit och bemötas professionellt.

Omtanke: Varje människa är unik och ska bemötas med respekt, omtanke, empati, generositet och glädje. Detta är grunden för allt lärande och utveckling.

Delaktighet: Alla barn ska ha inflytande och delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Alla barns nyfikenhet och lust ska tas tillvara på ett lekfullt sätt.

För oss på innebär det att: vi skapar tydliga rutiner och ett tillåtande klimat, där barnen vågar visa och uttrycka sina känslor och sin vilja. En trygg vardag är en förutsättning för att barnen ska utvecklas, leka och lära i vår verksamhet på lika villkor. Verksamheten ska vila på demokratiska värderingar där barnens vilja och behov beaktas och tas på allvar. Vi är lyhörda i vårt bemötande samt att vi alla hälsar på varandra. Att glädje och humor blir en del av vår vardag, ser vi som en del i vårt positiva bemötande. På vår förskola ska inget barn känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår verksamhet ska vårt värdegrundsarbete genomsyra vardagen och barnen ska ges möjlighet att vara med och påverka sin vardag.

Våra prioriterade mål 2021/2022

  • Jämställdhet och våldsprevention
  • Tillgängliga lärmiljöer
  • Hållbarhet
  • Språkutveckling