Kontakt

Besöksadress:
Endre förskola
Endre Skola
621 77 Visby

Vallmon   073-765 82 24
Blåelden  070-083 28 26
Vildrosen 076-941 20 84

Rektor:
Linus Lundgren
Tfn: 0498 - 26 90 58
E-post: linus.lundgren@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
Tfn: 0498 - 20 48 47 
E-post: monica.broen@gotland.se

 

Skoladministratör
Patricia Sjögren
Tfn: 0498 - 26 94 91
E-post: patricia.sjogren@gotland.se

 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnens förskola

 Våra prioriterade utvecklingsmål

 

  • Tillgängliga lärmiljöer
  • Utveckla arbetet mot kränkande behandling
  • Utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och god arbetsmiljö.
  • Arbeta med barns delaktighet, integritet och jämställdhet
  • Ekologisk hållbarhet
  • Arbeta med utveckling och ta stöd i det systematiska kvalitetsarbetets processer och synliggöra den utveckling som sker.

Tema

 I våra teman arbetar vi mot Region Gotlands prioriterade utvecklingsmål (språklig medvetenhet, bild- och teckenstöd, samspelande atmosfär, digitalisering och hemkultur) samt våra strävansmål från Läroplanen (Lpfö 19). Tisdag-torsdag har vi temadagar med pedagogiskt planerade aktiviteter, där barnen delas upp i mindre arbetsgrupper. Barnen får tillsammans bl.a. utforska olika material, tekniker, färg och form genom skapande. Fokus ligger även på barnens språkutveckling genom sång, rim- och ramsor, bild-och teckenstöd, böcker och sagopåsar.  Vi arbetar aktivt för att få trygga barngrupper genom att vara närvarande pedagoger och goda förebilder i barnens lek.

Vi arbetar även med kompisböcker, skrivna av Linda Palm. Dessa böcker är baserade på Barnkonventionen och handlar om hur det är att vara en bra kompis. Genom samtal, samarbetslekar och kompisteckningar får barnen reflektera och samspela med varandra.

I vår utemiljö finns utomhusstaffli, cykeltvätt, vägar kring sandlådekanten, käpphästar med hjälmar - , borstar, storlego mm.

Nu fortsätter arbetet med att skapa spännande stationer på gården där barnen kan välja mellan olika aktiviteter - allt vi kan göra inne kan vi också göra ute.

Bara fantasin kan sätta gräns för vad som är möjligt!