Kontakt

Besöksadress:
Endre förskola
Endre Skola
621 77 Visby

Vallmon   073-765 82 24
Blåelden  070-083 28 26
Vildrosen 076-941 20 84

Rektor:
Linus Lundgren
Tfn: 0498 - 26 90 58
E-post: linus.lundgren@gotland.se

Biträdande rektor
Monica Broén
Tfn: 0498 - 20 48 47 
E-post: monica.broen@gotland.se

 

Skoladministratör
Patricia Sjögren
Tfn: 0498 - 26 94 91
E-post: patricia.sjogren@gotland.se

 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen. Förskolans utbildning bygger på den läroplan vi fick 1998 som reviderades 2018 - Lpfö 98/18. Att arbeta efter läroplanen innebär ökad kvalitet i förskolan. Enligt en helhetssyn på barn ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. Barns lek är en viktig form av lärande. Vi följer även Region Gotlands styrkort för skola och barnomsorg.

Vi arbetar med  aktiviteter, där barnen delas upp i mindre grupper. Barnen får tillsammans utforska olika material, tekniker, färg och form genom skapande. Fokus ligger även på barnens språkutveckling genom sång, rim- och ramsor, bild-och teckenstöd, böcker och sagopåsar.  Vi som arbetar är aktivt närvarande och lyhörda pedagoger som erbjuder stimulerande och utmanande lärmiljöer.

Vi arbetar även med kompisböcker, skrivna av Linda Palm. Dessa böcker är baserade på Barnkonventionen och handlar om hur det är att vara en bra kompis. Genom samtal, samarbetslekar och kompisteckningar får barnen reflektera och samspela med varandra.

Våra lärmiljöer ute och inne är föränderliga utifrån barnens intressen och erfarenheter. I utemiljön erbjuder vi mötesplatser som måla vid staffli, rörelse, högläsning, sandlåda samt bygg och konstruktion.