Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktinfo med karta för Solstenen

Besöksadress:
Endre förskola (Solstenen)
Endre Skola
621 77 Visby
Vallmon 073-7658224

Blåelden 070-0832826

Vildrosen 076-9412084

Förskolechef
Jennie Nilsson
tfn 0498 - 20 41 31
E-post:jennie.nilsson@gotland.se

Bitr Förskolechef
Jessica Passvik
tfn:0498 26 94 36
E-post: jessica.passvik@gotland.se
 

Adm assistent:
Anitha Berglund
tfn: 0498 - 20 41 00