Kontakt

Solklintskolan
Östervallagatan 12-24
624 48 Slite

Telefon:
0498-20 44 70

Frånvaroanmälan:
Åk F till 3: 0700 - 83 26 03 även via Schoolsoft
Åk 4 till 6:  via Schoolsoft
Åk 7 till 9: via Schoolsoft

Rektor (ansvarig för årskurs 7-9 och solstudion): 
Jan Källström
Telefon: 0498-20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se

Biträdande rektor (ansvarig för förskoleklass till årskurs 6, fritidshem och Oasen):
Cecilia Lundberg 
Telefon: 0700-83 22 70
E-post: cecilia.lundberg@gotland.se

Expedition:
Madeleine Lindstedt
Telefon: 0498-20 44 70 
E-post: madeleine.lindstedt@gotland.se

Ulrika Pettersson
Legitimerad lärare och specialpedagog
Telefon: 070-083 29 37
E-post: ulrika.pettersson02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan