Kontakt

Solklintskolan
Östervallagatan 12-24
624 48 SLITE
Telefon: 0498-20 44 70

Gun Thomsson
Rektor
Telefon: 0498-20 44 73
E-post: gun.thomsson@gotland.se

Cecilia Lundberg
Biträdande rektor
Telefon: 0700-83 22 70
E-post: cecilia.lundberg@gotland.se

Madeleine Lindstedt
Expedition 
Telefon: 0498-20 44 70 
E-post: madeleine.lindstedt@gotland.se

Frånvaroanmälan:
åk F-3: 0700 - 83 26 03 även Schoolsoft
åk 4-6: 0700 - 83 26 08 även Schoolsoft
åk 7-9: Schoolsoft
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Solklintsskolan

 

  • Vi arbetar för en gemensam trygghet och kunskapsutveckling för alla elever. Alla vuxna har lika stort ansvar för alla elever.
  • Eleverna har inflytande över sin lärprocess inom ramen för läroplan/kursplan.
  • Alla pedagoger, elever och lärare har tillgång till den nätbaserade lärplattformen SCHOOLSOFT, som är ett slutet system som Region Gotland använt sedan 2010. Här kan elever, föräldrar och personal ha ett gemensamt forum för meddelanden/information, närvaro, scheman, betyg/omdömen m.m. Här skrivs individuell utvecklingsplan (IUP) och utvecklingssamtalen dokumenteras och kopplas till styrdokumenten / ämnesplaneringarna.

Profilerade områden

Livsstil och hälsa


Solklintskolans profil har de senaste åren varit livsstil och hälsa. 


Att röra på sig, ha en sund livstil och mental hälsa är viktigt att utveckla redan i unga år. Eleverna har idrott och/eller rörelse vid 2 pass i veckan, vi har som mål att ha pulshöjande aktiviteter varje dag.


Sedan några år tillbaka driver vi ishockeyklass, fotbollsklass och golfklass som profil inom skolans/elevens val.

Skolskogen och vårt bulhusbygge "Utgård" möjliggör vistelse ute i skog och mark, för såväl fyspass på schemat som utedagar på fritids.


Andra prioriterade områden är språk och matematik. Satsningen här de senaste två åren märks bl.a. genom extra stödinsatser för att förebygga svårigheter med t.ex. läs/skrivutvecklingen i tidiga åldrar samt kompetensutveckling av personalen inom området. Inom matematiken har en stor satsning påbörjats både med utbildning och med uppbyggnaden av mattelabb. Vägen till logiskt tänkande, matematisk abstraktion och ett matematiskt språk lär man sig självklart bäst genom att få arbeta konkret och med hela kroppen och alla sinnen! Digitalisering/programmering ingår numer i läroplanen för flertalet ämnen.