Kontakt

Solklintskolan
Östervallagatan 12-24
624 48 Slite

Telefon:
0498-20 44 70

Frånvaroanmälan:
Åk F till 3: 0700 - 83 26 03 även via Schoolsoft
Åk 4 till 6:  via Schoolsoft
Åk 7 till 9: via Schoolsoft

Rektor (ansvarig för årskurs 7-9 och solstudion): 
Jan Källström
Telefon: 0498-20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se

Biträdande rektor (ansvarig för förskoleklass till årskurs 6, fritidshem och Oasen):
Cecilia Lundberg 
Telefon: 0700-83 22 70
E-post: cecilia.lundberg@gotland.se

Expedition:
Madeleine Lindstedt
Telefon: 0498-20 44 70 
E-post: madeleine.lindstedt@gotland.se

Ulrika Pettersson
Legitimerad lärare och specialpedagog
Telefon: 070-083 29 37
E-post: ulrika.pettersson02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Solklintskolan

 

  • Vi arbetar för en gemensam trygghet och kunskapsutveckling för alla elever. Alla vuxna har lika stort ansvar för alla elever.
  • Eleverna har inflytande över sin lärprocess inom ramen för läroplan/kursplan.
  • Alla pedagoger, elever och lärare har tillgång till den nätbaserade lärplattformen Schoolsoft, vilket är ett slutet system som Region Gotland använt sedan 2010. Här har elever, föräldrar och personal ett gemensamt forum för meddelanden/information, närvaro, scheman, omdömen med mera. Här skrivs individuell utvecklingsplan (IUP) och utvecklingssamtalen dokumenteras och kopplas till styrdokumenten/ämnesplaneringarna.

Profilerade områden

Livsstil och hälsa


Solklintskolans profil har de senaste åren varit livsstil och hälsa. 


Att röra på sig, ha en sund livstil och mental hälsa är viktigt att utveckla redan i unga år. Eleverna har idrott och/eller rörelse vid 2 pass i veckan, vi har som mål att ha pulshöjande aktiviteter varje dag. Eleverna har även möjlighet att välja fysisk aktivitet på skolans val.


Skolskogen och vårt bulhus "Utgård" möjliggör vistelse ute i skog och mark, för såväl fyspass på schemat som utedagar på fritids.


Andra prioriterade områden är språk och matematik. Satsningen har de senaste två åren märkts bland annat genom extra stödinsatser för att förebygga svårigheter med till exempel läs/skrivutvecklingen i tidiga åldrar samt kompetensutveckling av personalen inom området. Inom matematiken har en stor satsning påbörjats både med utbildning och med uppbyggnaden av mattelabb. Vägen till logiskt tänkande, matematisk abstraktion och ett matematiskt språk lär man sig självklart bäst genom att få arbeta konkret och med hela kroppen och alla sinnen! Digitalisering/programmering ingår numera i läroplanen för flertalet ämnen.