Kontakt

Post/besöksadress:
Fole Skola
Fole Skola 555
62175 VISBY

Gun Thomsson
Rektor
Telefon: 0498-20 44 73
E-post: gun.thomsson@gotland.se

Cecilia Lundberg
Biträdande rektor
Telefon: 0700-83 22 70
E-post: cecilia.lundberg@gotland.se

Madeleine Lindstedt
Expedition 
Telefon: 0498-20 44 70 
E-post:  madeleine.lindstedt@gotland.se
 

Skolans tfn: 0704 47 73 62

Fritids tfn: 0704 47 73 02

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Fole skola och fritids

Vi önskar dig varmt välkommen till vår skola och vårt fritidshem.

Fole skola är en lugn och idyllisk landsbygdsskola som ligger mitt emellan tätorterna Visby och Slite. Här finns en stor skolgård, egen idrottshall och slöjdsalar. Skolan är nyrenoverad med fina, ljusa och rymliga lokaler. 

Investeringar har gjorts i ny teknik som Smart-boards och annan datorutrustning för att skapa framtidens klassrum. I skolhuset finns ett skolbibliotek som underlättar och stimulerar till läsning i alla åldrar.

Upptagningsområdet är Fole, Hejnum, Bäl, Lokrume, Gothem, Källunge och Vallstena. Även barn utanför vårt upptagningsområdet kan söka sig sig till Fole förskola och skola, men observera att särskilda regler då gäller skolskjuts. Elever i årskurs 7-9 går vidare till Solklintsskolan i Slite.

Fole skola och skolbarnsomsorg omfattas även av Fole förskola.

Fole skola har eget tillagningskök som heter restaurang Moroten. Här finns alltid en fin grönsaksbuffé och till soppor så serveras det nybakt bröd. Köksmästare är Jeanette Kjeldsén.