Kontakt

Post/besöksadress:
Fole Skola
Fole Skola 555
62175 VISBY

Gun Thomsson
Rektor
Telefon: 0498-20 44 73
E-post: gun.thomsson@gotland.se

Cecilia Lundberg
Biträdande rektor
Telefon: 0700-83 22 70
E-post: cecilia.lundberg@gotland.se

Madeleine Lindstedt
Expedition 
Telefon: 0498-20 44 70 
E-post:  madeleine.lindstedt@gotland.se
 

Skolans tfn: 0704 47 73 62

Fritids tfn: 0704 47 73 02

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vår vision i Fole skola

Skolan där alla vågar

  • göra sitt bästa
  • ta hand om varandra
  • tänka nytt

Vår vision är att elever, föräldrar och personal i Fole/Stenkyrka skolområde ska känna en glädje och stolthet över att vara en del av verksamheten. Vi är alla en del av vår gemensamma omvärld och vi vill att våra elever ska utvecklas till modiga individer som hos oss blir förberedda inför utmaningen att ta klivet ut i denna.

Här ska eleverna känna sig trygga och mötas av en enig och engagerad personal som ger dem möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor i en inspirerande och utvecklande miljö. Vi vill utveckla eleverna till självständiga, ansvarstagande och nyfikna individer som när de lämnar oss ska ha goda kunskaper och en stark självtillit som tillsammans ger dem en framtidstro och en förmåga att delta i och påverka
deras framtid.