Kontakt

Besöksadress:
Kräklingbo skola
Kräklingbo

Tfn:
0498 - 531 60

Rektor:
Robert Edfeldt
tfn: 0498-20 41 29
e-post: robert.edfeldt@gotland.se

Expedition:

Inger Harstäde 0498 20 41 61
e-post: inger.harstade@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo skola F-6

Välkommen till Kräklingbo skola - skolan där alla syns och vågar synas

Kräklingbo skola ger eleverna en bra start i livet och förutsättningar för att möta framtida krav. Skolan ser på eleven utifrån ett helhetsperspektiv där sociala kompetenser och god hälsa är lika viktiga som kunskaper.

Skolans demokratiska värdegrund fokuserar på det positiva hos var och en. Den bygger på öppenhet, respekt, delaktighet och inflytande som är en förutsättning för en kreativ och meningsskapande lärandemiljö. De välutrustade klassrummen med den senaste tekniken gör att man kan bedriva undervisningen på ett sätt som upplevs stimulerande av eleverna.

        

                                               

Hitta direkt