Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress: Säves väg 10A, 621 46 Visby
Postadress: Kulturskolan Gotland, 621 82 Visby

Expedition
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se

Kulturskolechef
Hans-Åke Norrby
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Kulturskolan finns på facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.gotland

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Film och TV-produktion vid Kulturskolan Gotland

Filmisarna, Tagning 1 och Tagning 2

Kurserna i ämnet Film- och TV-produktion på Kulturskolan Gotland syftar till att stärka och främja de ungas förmåga att berätta utifrån sitt eget perspektiv med rörlig bild. Det syftar även till att stärka MIK- (media- och informationskunnighet) och filmkunnighet men framförallt till att inspirera de unga till eget skapande.

Undervisningsform

All filmverksamhet på Kulturskolan Gotland bedrivs i åldersanpassade grupper i film- och TV-studion. Det finns tre olika grupper: Filmisarna - för yngre barn födda 2013 - 2015, Tagning 1 - för unga födda 2010 - 2012 och Tagning 2 för ungdomar födda 2005 - 2009. Grupperna består av 6 - 12 deltagare. Kurstillfällena är 90-120 minuter långa, observera att visningstillfällen ligger utanför schemalagd tid och kommer löpande under läsåret. Läs mer om respektive grupp nedan.

 

Mål med ämnet

Det övergripande målet är att de unga får verktyg för att utforska och utveckla sitt eget skapande. De kommer även lära sig att förstå och tolka rörliga bilder samt att skapa och producera för att kunna förverkliga sina idéer. Målet är såklart även att de unga ska ha roligt och hitta gemenskap med andra unga i det kreativa arbetet, film är ett lagarbete!

 

Filmisarna

För yngre barn födda 2013 - 2015. Barnen kommer att få lära sig om filmens berättarkomponenter, kamerans ABC, grundläggande dramaturgi och filmteknik. Med hjälp av improvisationsövningar och lek kommer vi att stärka samarbetet i gruppen och bygga gemenskap. 

Moment under kursen

Barnen kommer att få arbeta utforskande och testa på olika genrer som naturfilm, spelfilm och stop-motion animation. Allt filmskapande ska utgå från barnens egna idéer och önskemål. Visning av verk och samtal om verk tar också en stor plats. En del av undervisningen kommer även att förläggas utomhus.

Teknik under kursen

Filmisarna arbetar uteslutande med Ipads som verktyg för filmskapande. Dels för att det är en enkel teknik som lämpar sig väl för yngre barn och dels för att enheten innehåller alla de program och appar som kommer att användas under kursen. Med hjälp av stativ, ljus- och ljudteknik ingår att skapa film och testa på greenscreen, animering med Ipad och arbete med audiovisuella effekter.

Tider och datum

Onsdagar kl 15.15 - 16.45

Datum HT 2023: 13/9, 20/9, 28/9 (Obs-Torsdag), 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12.

Datum VT 2024: 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 6/3, 8/3, 13/3, 20/3, 27/3, 10/4, 17/4, 24/4, 2/5 (Obs-Torsdag), 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6. 

 

Tagning 1

För unga födda 2013 - 2015. De unga kommer att få lära sig om filmens berättarkomponenter, kamerans ABC, dramaturgi och filmteknik. Med hjälp av bland annat improvisationsövningar kommer vi att stärka samarbetet i gruppen och bygga gemenskap.

Moment under kursen

I kursen ingår idéarbete, presentation, manus och bildmanus, planering av inspelning, ljudupptagning, ljussättning och redigering. De unga får arbeta utforskande och testa på olika genrer som dokumentär, spelfilm, animation och reklam/informationsfilm. Allt filmskapande ska utgå från de ungas egna idéer och önskemål. Visning av verk och samtal om verk tar också en stor plats. En del av undervisningen kommer att förläggas utomhus.

Teknik under kursen

Tagning 1 arbetar både med Ipads och mer professionell film- och TV-teknik. De unga kommer få arbeta i redigeringsprogram som Imovie och Adobe Premiere och med hjälp av stativ, ljus- och ljudteknik kommer vi även testa på greenscreen, animering med Ipad och arbete med audiovisuella effekter.

Tider och datum

Måndagar kl 16.00 - 18.00

Datum HT 2023: 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12.

Datum VT 2024: 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 4/3, 14/3 (Obs-Torsdag), 18/3, 25/3, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6. 

 

Tagning 2

För ungdomar födda 2005 - 2009. Ungdomarna kommer att få lära sig om filmens berättarkomponenter, kamerans ABC, dramaturgi och filmteknik. Med hjälp av bland annat improvisationsövningar kommer vi att stärka samarbetet i gruppen och bygga gemenskap.

Moment under kursen

I kursen ingår idéarbete, presentation och pitchning, manus och bildmanus, planering av inspelning, ljudupptagning, ljussättning och redigering. De unga får arbeta utforskande och testa på olika genrer som dokumentär, spelfilm, animation, reklam/informationsfilm och musikvideo. Allt filmskapande ska utgå från de ungas egna idéer och önskemål. Arrangemang av visning och samtal om verk tar också en stor plats. En del av undervisningen kommer att förläggas utomhus och för Tagning 2 ingår även grundläggande filmanalys.

Teknik under kursen

Tagning 2 arbetar med både semiprofessionell och professionell film- och TV-teknik men delvis även med Ipads. Ungdomarna kommer få arbeta i redigeringsprogram som Imovie och Adobe Premiere och med hjälp av stativ, ljus- och ljudteknik kommer vi även testa på greenscreen och arbeta med audiovisuella effekter.

Tider och datum

Tisdagar kl 16.00 - 18.00

Datum HT 2023: 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12.

Datum VT 2024: 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6.

 

Kursledare för film- och TV-produktion är Annes Sirkel som sedan hösten 2023 tagit över verksamheten som filmpedagog efter Sandra Fröberg. Han kommer närmast från Lidköping och De la Gardiegymnasiet där han har jobbat som medialärare i sju års tid. Han har en utbildning inom lärarutbildningen från Uppsala Universitet.  

För mer information går det bra att maila:  annes.sirkel@edu.gotland.se

Välkommen med din anmälan via vår anmälningsportal.

 

Film i förskolan

Film i förskolan är kulturskolans satsning mot skolvärlden. Vi har som mål att möta samtliga förskolepedagoger inom den regionala förskolan, för att ge dem utbildning i hur man kan använda iPads i sin verksamhet. Vi tar även upp viktiga saker att tänka på, så som kraven i dataskyddsförordningen GDPR och gör både pedagoger och barn medvetna om hur man kan ta bilder och när man inte får lov att ta en bild.

Kontaktperson för Film i förskolan är Annes Sirkel:  annes.sirkel@edu.gotland.se