Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Musik vid Kulturskolan Gotland

Vi erbjuder kurser i sång och olika instrument.

Vi har körer, orkestrar och ensembler. För dig som deltar i Kulturskolans ämneskurser kostar det inget extra att delta i dessa. Om du endast vill delta i kör eller ensemble kostar det 400 kr/termin. 

Inom stråk och blås kan man i mån av tillgång få hyra sitt instrument av Kulturskolan.