Kontakt

Post/besöksadress:

Fårösundskolan
Kommunalvägen 9
624 62 Fårösund

Rektor:
Jan Källström
Telefon: 0498 - 20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se

Adm assistent: 
Marie Nilsson
Telefon: 0498 - 20 43 72
E-post: marie.nilsson04@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshemmet Bleckhornet


Vi är ett fritidshem - med två grupper. Förskoleklassen och åk 1 är en grupp. Årskurs 2 och uppåt är en grupp.

Vårt fritidshem har öppet före och efter skoltid, samt under skolloven. Vi har ett samarbete med förskolan Sjöliljan vid öppning och stängning.

Under höstterminen är vi en arbetsgrupp på fem personer.

Vårt mål är att alla fritidsbarn och deras föräldrar ska känna trygghet och trivas hos oss.