Kontakt

Besöksadress
Korsbyvägen 46
624 52 Lärbro
Tfn: 0498 - 22 51 06
Fax: 0498 - 22 54 87

Sjukanmälan
Skolan 0498 - 22 51 06, säkrast mellan 07.30 -08.00
Fritids 0498 - 22 54 88

Rektor 
Jan Källström
tfn 0498 - 20 43 71
e-post: jan.kallstrom@gotland.se

Bitr rektor
Olga Todorowska
tfn 0498 - 22 54 87
e-post: olga.todorowska@Gotland.se

Adm assistent
Marie Nilsson
tfn: 0498 - 20 43 72

 

Skolans personalrum 0498-225506
Sjöhästen tel: 0498-225488
Sjöstjärnan tel: 0498-225736
Fritidshemmens mobil: 076-2347284

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Lärbro skola

Lärbro skola bildar tillsammans med Fårösundskolan ett Skolområde.

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola år 1- 6 och skolbarnsomsorg. Skolan tar emot elever i första hand från Hall, Hangvar, Lärbro, Hellvi.
Antal barn/elever: ca 106

Skolans profil

Vi använder aktivt ny teknik för att skapa lust och utveckla undervisningen. Vi jobbar med entreprenörskap, Syo-projekt och Hälsofrämjande utveckling med bland annat puls. Vi är en partnerskola till Campus Gotland och jobbar man på skolan kan man kombinera forskning och arbete i verksamheten.

Skolmaten

I Lärbro skola får vi vår mat från skolköket i Slite. En person jobbar i vårt serveringskök. Vi försöker hela tiden förbättra miljön i matsalen och har ett bra samarbete med personalen i köket.