Kontakt

Besöksadress
Korsbyvägen 46
624 52 Lärbro

Sjukanmälan
Skolan tfn: 073-704 43 70, säkrast mellan kl.7.30-8.00
Fritids tfn: 070-083 22 12

Rektor 
Jan Källström
tfn 0498 - 20 43 71
e-post: jan.kallstrom@gotland.se

Biträdande rektor
Olga Todorowska Johansson
tfn 0498 - 22 54 87
e-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se  

Adm assistent
Marie Nilsson
tfn: 0498 - 20 43 72
e-post: marie.nilsson04@gotland.se

Skolans telefon: 
Tfn: 073-704 43 70, 073-702 80 73

Fritidshemmens telefon:
070-7887811, 070-0832212

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Lärbro skola

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola år 1- 6 och skolbarnsomsorg. Lärbro skola bildar tillsammans med Fårösundskolan ett eget skolområde.

Skolans profil

Vi använder aktivt ny teknik för att skapa lust och utveckla undervisningen. Vi jobbar med entreprenörskap och hälsofrämjande utveckling med bland annat pulsträning. Vi är en partnerskola till Campus Gotland och och tar emot lärarstudenter. Arbetar man på skolan kan man kombinera forskning med arbete i verksamheten.

Skolgården har bra lekutrustning och stora ytor med olika innehåll för ett varierat utbud av utomhusaktiviteter. 

Skolmaten

I Lärbro skola får vi vår mat från skolköket i Slite. En person jobbar i vårt serveringskök. Vi försöker hela tiden förbättra miljön i matsalen och har ett bra samarbete med personalen i köket.