Kontakt

Besöksadress
Korsbyvägen 46
624 52 Lärbro
Tfn: 0498 - 22 51 06
Fax: 0498 - 22 54 87

Sjukanmälan
Skolan 0498 - 22 51 06, säkrast mellan 07.30 -08.00
Fritids 0498 - 22 54 88

Rektor 
Jan Källström
tfn 0498 - 20 43 71
e-post: jan.kallstrom@gotland.se

Bitr rektor
Olga Todorowska
tfn 0498 - 22 54 87
e-post: olga.todorowska@Gotland.se

Adm assistent
Marie Nilsson
tfn: 0498 - 20 43 72

 

Skolans personalrum 0498-225506
Sjöhästen tel: 0498-225488
Sjöstjärnan tel: 0498-225736
Fritidshemmens mobil: 076-2347284

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi vid Lärbro skola

Vision för Lärbro Ro

  • Alla känner sig delaktiga och anser sig ha inflytande över sin situation.
  • Alla barn/elever och personal har självförtroende, tar ansvar och har en positiv framtidssyn.
  • Alla barn/elever har tillräcklig kunskapsbas för att gå vidare i utbildningssystemet.
  • Alla barn/elever/personal känner glädje, ansvar och delaktighet och är goda förebilder.