Kontakt

Besöksadress
Korsbyvägen 46
624 52 Lärbro

Skolans telefon: 
073-704 43 70, 073-702 80 73

Fritidshemmens telefon:
070-7887811, 070-0832212

Sjukanmälan
Skolan tfn: 073-704 43 70, säkrast mellan kl.7.30-8.00
Fritidshem tfn: 070-083 22 12

Biträdande rektor (kontaktas i första hand)
Gun Thomsson
Tfn 0498 - 22 54 87
E-post: gun.thomsson@gotland.se

Rektor 
Jan Källström
Tfn 0498 - 20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se

Administrativ assistent
Marie Nilsson
Tfn: 0498 - 20 43 72
E-post: marie.nilsson04@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klasser och arbetslag

Lärbro skola har två arbetslag F-3 och 4-6.

Förskoleklass har 16 elever. Ansvarig är Mikael Grönros

1:an har 11 elever. Klasslärare är Jessika Engström-Söderdahl 

2:n har 16 elever. Klasslärare är   Jonas Österberg och Angelika Othberg

3:an har 19 elever. Klasslärare är   Dotta Lindahl-Gistedt

4:an har 11 elever. Klasslärare är Anki Engström

5:an har 24 elever. Klasslärare är  Elin Schwartz/Åsa Bendelin

6:an har 12 elever. Klasslärare är   Terese Rausmark