Kontakt

Postadress:
Lärbro förskola
Box 34
624 52 Lärbro

Post/besöksadress
Korbyvägen 52
624 52 Lärbro
 

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486

Adm assistent
Marie Nilsson
Tfn: 0498 - 20 43 72

Telefonnummer till avdelningarna:

Skutt:                0700 83 22 11
Bamse:             0707 88 79 69 
Skalman:          0700 83 26 22
 


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärbro Förskola

Lärbro Förskola består av fyra avdelningar:

Skutt 1-3 år

Vargen 1-3 år

Bamse  4 år

Skalman  5 år

 

Förskolan tar emot ca 60 barn  i första hand från norra Gotland.

Efter frukost börjar dagens aktiviteter utomhus på vår förskolegård. Barnen från förskolans 4 avdelningar träffas och leker tillsammans och utforskar sin  utomhusmiljö. Barnen äter lunch vid ca kl 11.00 - 11.30 och sedan lite vila - sova för de yngsta och en lugn stund för de lite äldre.

Aktiviteter inne eller ute under tidig eftermiddag - och efter mellanmålet avslutar vi ofta dagen ute på vår gård.