Kontakt

Postadress:
Lärbro förskola
Box 34
624 52 Lärbro

Post/besöksadress
Korbyvägen 52
624 52 Lärbro

Rektor
Marianne Gustafsson
Tfn: 0498 - 20 35 34
E-post: marianne.gustafsson01@gotland.se

Adm assistent
Marie Nilsson
Tfn: 0498 - 20 43 72

Telefonnummer till avdelningarna:

Vargen:            070-083 22 11
Skutt:                070-083 28 37
Bamse:             070-083 26 22
Skalman I:        070-788 79 69
 


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolans gemensamma prioriterade område verksamhetsåret är att arbeta med tillgängliga lärmiljöer för alla barn. 

Under verksamhetsåret arbetar vi för att ha en hög kvalitet på förskolan. Vi dokumenterar och analyserar vårt arbete kontinuerligt.

Vi verkar för att vår förskola skall vara en trygg plats för alla barn - hur vi gör berättar vi i vår plan mot kränkande behandling.

Mer om detta finns att läsa ovan.

Läs om vår verksamhet här