Kontakt

 

Besöksadress: 
Östervallagatan 12-24,
 Slite

Postadress:
Slite förskola
Östervallagatan 12-24

624 48 Slite

Expeditionen Solklintsskolan
Madeleine Lindstedt
tel. 0498-20 44 70

Rektor:
Marianne Gustafsson
tfn: 0498-20 35 34
E-post: marianne.gustafsson01@gotland.se

Avdelningarna
Lammet:           070-083 26 02
Igelkotten:        073-765 83 81
Russet:              070-083 28 38
Rabbisen:         070-083 28 39


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolans gemensamma prioriterade område verksamhetsåret är att arbeta med tillgängliga lärmiljöer för alla barn.

Under verksamhetsåret arbetar vi för att ha en hög kvalitet på förskolan. Vi dokumenterar och analyserar vårt arbete kontinuerligt.

Vi verkar för att vår förskola skall vara en trygg plats för alla barn - hur vi gör berättar vi i vår plan mot kränkande behandling.

Mer om detta finns att läsa nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om vår verksamhet här

Läs vår plan mot kränkande behandling