Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 070-4477151
Russets avd. 070-4477239
Trollungarnas utegrupp 073-7658247
 

tf rektor
Ulrika Westin
Tfn: 0498 - 26 3412
 
tf bitr rektor 
Helena Jakobsson
tfn 0707 88 81 66
Adm assistent:
Maud Ekelund
Tfn: 0498 - 26 90 37
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Välkommen till Fole förskola

Om Fole förskola

Fole förskola består av två avdelningar och organiseras i tre grupper, två grupper med barn i åldrarna 1-4 år samt en utegrupp med barn i åldrarna 4-5 år.

Förskolans öppettider är i dagsläget 6:30-17:00 men justeras efter familjernas behov. Vi erbjuder ett öppethållande om max 12 timmar per dag.

Förskolan arbetar hälsofrämjande och tillbringar alltid viss del av dagen ute, anpassat efter väder. Frukost och mellanmål är genomtänkta och innehåller alltid frukt och grönt. Lunchen lagas av Fole skolas tillagningskök i intilliggande byggnad.

Kommunikation är A och O, såväl mellan vuxna och barn. Att alla blir sedda, tilltalade och uppmärksammade är en viktig del av det dagliga mötet. Vi kommunicerar och informerar till vårdnadshavare via Schoolsoft, dit man får inloggning när barnet börjar hos oss.