Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 070-4477151
Russets avd. 070-4477239
Trollungarnas utegrupp 073-7658247
 

tf rektor
Ulrika Westin
Tfn: 0498 - 26 3412
 
tf bitr rektor 
Helena Jakobsson
tfn 0707 88 81 66
Adm assistent:
Maud Ekelund
Tfn: 0498 - 26 90 37
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Fole förskola

På Fole förskola bedrivs undervisningen av kompetenta, modiga och nyfikna pedagoger!

På Fole förskola står undervisningen i centrum! Barnens upptäckarglädje och vilja att lära och utvecklas väcks och vårdas genom en vardag fylld av inspirerande miljöer, lek och samspel med pedagogerna som medforskare.

På Fole förskola ser vi det kompetenta och självständiga barnet, varje individs unika förutsättningar och utmanar både gruppen och individen att kunna själv och att vilja själv!