Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress: Säves väg 10A, 621 46 Visby
Postadress: Kulturskolan Gotland, 621 82 Visby

Expedition
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se

Kulturskolechef
Hans-Åke Norrby
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Kulturskolan finns på facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.gotland

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Kulturskolan Gotland

Kulturskolan Gotland är en frivillig verksamhet inom Region Gotland. Målgruppen är barn, ungdomar och - i mån av plats - vuxna. Utbudet varierar, men undervisningen bedrivs runt om på ön.

  • Vi erbjuder undervisning på olika instrument, sång/kör, ensemble, dans, teater, film, TV-produktion samt undervisning i bild- och formgivning.
  • Kulturskolan samarbetar med förskolor, grundskolor och gymnasieskolan, samt med andra estetiska utbildningar, institutioner och frilansande kulturarbetare.
  • Verksamheten finansieras genom kommunalt anslag, elevavgifter, projektbidrag, instrumenthyror och uppdragsutbildningar.
  • För att stärka integrationen för nyanlända erbjuder vi även några olika avgiftsfria grupper. 
  • Vi har cirka 900 elever i den egna verksamheten, men många av dem deltar i fler än ett ämne.