Kontakt

Hans-Åke Norrby
Kulturskolechef 
Telefon: 0498-26 94 83, 073-765 89 25
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se 

Eva Attlerud 
Kulturskolesekreterare
Telefon: 0498-26 94 82, 070 447 68 54 
E-post: eva.attlerud@gotland.se

Bengt Amelid 
Institutionstekniker
Telefon: 070-447 68 43 
E-post: bengt.amelid@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Expedition - Kulturskolan Gotland

Kulturskolans expedition ligger på Säves väg 10 A i Visby

Telefon:  0498-26 94 82

E-postadress: kulturskolan@gotland.se

Adressen om du skickar något är: 
Kulturskolan på Gotland,  621 82 Visby

Till karta

Kulturskolan på facebook