Kontakt

Stenkyrka skola
Postadress:​Stenkyrka skola, Stenkyrka Kyrkebys 413, 624 42 Tingstäde

Besöksadress: Stenkyrka skola, Skolgården, Stenkyrka

Telefon skola: 0498-27 21 75 
Telefon förskoleklass och fritidshem: 0498-27 20 50, 0704 47 72 90

Rektor
Ann-Sofi Lindgren
Telefon: 0498-20 45 47
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Administrativ assistent
Maud Ekelund
Telefon: 0498-26 90 37
E-post: maud.ekelund@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Stenkyrka skola

Skolan omfattar förskoleklass, grundskolan åk 1-6 och Stenkyrka fritidshem. Stenkyrka skola ligger vackert belägen med idrottsplats, historia och grönområden i närheten.

Upptagningsområde: Stenkyrka, Tingstäde, Martebo, delvis Lummelunda.

Skolans klassorganisation: Förskoleklass samt åk 1-2, åk 3, åk 4-5 och åk 6.

Antal elever: cirka 75

Lokalernas tillgänglighet: Undervåningen anpassad för rörelsehindrade.

Utemiljö (gården och närmiljön): Stor skolgård med fotbollsplan, gungor och klätterställning. Nära till natur, kulturbygd, idrottsplats, hav och friluftsområden.

Renoverade lokaler och investeringar i teknik

Skolan har vuxit dubbelt efter sammanslagning med Tingstäde skola (hösten 2009) och halva nya skolan är byggd med helt nya och fräscha lokaler. Den gamla delen är delvis renoverad och upprustad.

Investeringar har gjorts i ny teknik som ”Smart-boards”, datorutrustning med mera. Närheten till natur och kultur blir en viktig del i skolans och fritidshemmets pedagogik och vardag, exempelvis i utflykter till hav och friluftsområden.

Trygghetsråd

Skolan har ett trygghetsråd som arbetar för att eleverna ska känna trygghet, social gemenskap och en stark vi-känsla. Elevers delaktighet i verksamhet och aktiviteter liksom goda relationer mellan barn och vuxna är viktiga mål som vi uppnår i hög utsträckning.