Kontakt

Stenkyrka skola
Postadress:​ Stenkyrka skola, Stenkyrka Kyrkebys 413624 42 Tingstäde

Besöksadress: Stenkyrka skola, Skolgården, Stenkyrka

Telefon skola: 0498-27 21 75 
Telefon förskoleklass och fritidshem: 0704 47 72 90

Rektor
Erik Rudstedt
Telefon: 0498-26 93 32
E-post: erik.rudstedt@gotland.se

Biträdande rektor
Susanne Serck
Telefon: 0498-20 45 47
E-post: susanne.serck@gotland.se

Skoladministratör
Linda Nilsson
Telefon: 0498 - 26 90 30 
Epost:  linda.nilsson04@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Stenkyrka skola

Skolan omfattar förskoleklass, grundskolan åk 1-6 och Stenkyrka fritidshem. Stenkyrka skola ligger vackert belägen med idrottsplats, historia och grönområden i närheten.

Upptagningsområde: Stenkyrka, Tingstäde, Martebo, delvis Lummelunda.

Skolans klassorganisation: Förskoleklass-åk 1, åk 2-3, åk 4, 5 och 6.

Antal elever: ca 55 st

Lokalernas tillgänglighet: Undervåningen anpassad för rörelsehindrade.

Utemiljö (gården och närmiljön): Stor skolgård med fotbollsplan, gungor och klätterställning. Nära till natur, kulturbygd, idrottsplats, hav och friluftsområden.

Renoverade lokaler och investeringar i teknik

Skolan har vuxit efter sammanslagning med Tingstäde skola (hösten 2009) och halva nya skolan är byggd med helt nya och fräscha lokaler. Den gamla delen är delvis renoverad och upprustad.

Investeringar har gjorts i ny teknik som ”Smart-boards”, datorutrustning med mera. Närheten till natur och kultur blir en viktig del i skolans och fritidshemmets pedagogik och vardag, exempelvis i utflykter till hav och friluftsområden.

Trygghet

Skolan arbetar för att eleverna ska känna trygghet, social gemenskap och en stark vi-känsla. Elevers delaktighet i verksamhet och aktiviteter liksom goda relationer mellan barn och vuxna är viktiga mål som vi uppnår i hög utsträckning.