Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka

Telefonnummer till avdelningarna:
Röd: 070 - 083 22 96
Blå: 070 - 447 71 10
Grön: 073 - 765 82 32

 

Rektor Norra Visbys förskolor
Cecilia Thomasson
Tfn: 0498-26 98 50
E-post: cecilia.thomasson@gotland.se

Biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Anna Hägg
Tfn: 0498-26 90 66
E-post: 
anna.hagg01@gotland.se

Biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Maja Wikström
Tfn: 0498 - 26 33 60
E-post: maja.wikstrom@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Stenkyrka förskola

På Stenkyrka förskola är pedagogerna barnens medforskare! Att vara medforskare är att möta barnen i deras lärande och utveckling och vara uppmärksam på var varje individ befinner sig i sin utveckling.

Alla barn på förskolan får ta del av undervisning och utbildning och med det vara trygga i vår verksamhet. Varje barn är en individ med sina egna vägar till utveckling och fortsatt lärande. Vi strävar efter att alla barn ska trivas på förskolan och att föräldrarna skall vara trygga i att de lämnar barnen till en professionell verksamhet med barnens bästa i fokus.