Kontakt

Enhet Geografisk Information

E-post: kartor@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nybyggnadskartor

Till en bygglovsansökan ska alltid en karta bifogas. Beroende på var och vad du ska bygga krävs antingen nybyggnadskarta, förrättningskarta eller kopia på fastighetskarta.

Inom område med detaljplan krävs nybyggnadskarta för vissa åtgärder.

I områden inom kommunalt verksamhetsområde för vatten eller avlopp och som klassas som sammanhållen bebyggelse krävs nybyggnadskarta för ny huvudbyggnad, specialbyggnad samt för större och/eller gränsnära tillbyggnader.

I övriga fall räcker det med en karta från Lantmäteriet (förrättningskarta eller kopia på fastighetskarta).

Kontakta kundtjänst för bygglov så att du väljer rätt karta!

Nybyggnadskartor finns i två sorter - A och B

Nybyggnadskarta A
 • Kontrollerad i fält  
 • Kontroll av befintliga fastighetsgränser
 • Detaljer (byggnader, vägar, staket mm.)
 • Kablar i mark (el, tele mm.)
 • Region Gotlands VA-ledningar
 • Gällande detaljplaneinformation
   
Nybyggnadskarta B
 • Kontrollerad i fält
 • Kontroll av befintliga fastighetsgränser
 • Detaljer (byggnader, vägar, staket mm.)
 • Region Gotlands VA-ledningar