Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498 - 26 96 51
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Caroline Gränefjord
Kvalitetscontroller, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498 - 26 95 72
E-post: caroline.granefjord@gotland.se 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skapande Skola

Skapande Skola är en satsning på mer kultur i skolan tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att elever som deltar ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. 

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fortsätter att utveckla samarbeten med professionella kulturutövare/konstnärer, i samverkan med regionstyrelseförvaltningens kultur- och fritidsavdelning.

Skapande Skola hjälper eleverna att gestalta sitt eget berättande genom flera språk inom olika kulturformer över hela grundskolan - från förskoleklass till årskurs 9. Detta sker genom att integrera insatser av kulturutövare, vilka använder allt ifrån digitala medier till kroppsligt och sinnligt uttryck, som redskap i skolans arbete. Insatserna utforskar och stärker självkänslan samt uppmuntrar elevernas delaktighet i skolans vardag för lärande. Utgångspunkten för dessa skapande möten är elevernas erfarenheter, känslor och fantasier.

Skapande Skola-satsningen är förankrad i skolans verksamhet genom det kulturuppdrag som läroplanen rymmer. Här står bland annat att skapande arbete är en väsentlig del i lärandet och att eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud. 

Bakgrund

År 2008 inledde regeringen satsningen på Skapande Skola i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Det är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som är huvudman och regionstyrelseförvaltningens kultur- och fritidsavdelning deltar med samordning av de olika kulturinsatserna som skolan tar del av. Kulturrådet har beviljat medel för Skapande Skola årligen sedan start 2008. Handlingsplanen är långsiktig och uppdateras årligen inför ny ansökan hos Statens kulturråd.

Idag omfattar satsningen förskoleklass till och med årskurs 9 inklusive särskola och har läsåret 2018/19 en budget på 177 miljoner kronor i hela landet. Kommunala skolor och friskolor kan ansöka om medel till Skapande Skola en gång per år. 

Några exempel på vad som pågår på Gotland under läsåret 2018/19:

 • Lera Skapa Lära

 • Modellbygge som väg till kunskap

 • Social cirkus – Cirkus på ny nivå

 • Vända tröjan ut och in

 • Besök på Bungemuseet

 • Bygga en trumpet

 • Skaparverkstad och Bergmancenter på Fårö

 • Cirkus med skapande skola

 • Scenframställning

 • Loopa, sampla filma – Spela in

 • Kom, så kommer vi

Utvärdering av det läsår som gått

På länkar nedan hittar du länkar till

Utvärdering för lärare

Utvärdering för elever (hela klassen tillsammans)

 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?