Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider för 2012/2013 Gotland

Läsårstider:
För eleverna gäller:

Höstterminen startar tisdag den 21 augusti och pågår t.o.m. fredag den 21 december.
Vårterminen startar måndag den 7 januari och pågår t.o.m. torsdag den 13 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
22/10-26/10 "Vecka 43"
25/2 - 1/3 Sportlov
25/3-28/3 Påsklov
10/5 lovdag 
Utöver detta kommer 5 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

höstterminen, tisdag 14 augusti - fredag 21 december
vårterminen, måndag 7 januari - tisdag 18 juni

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
14/8-20/8, (5 dagar)
22/10-24/10 "vecka 43", (3 dagar)
14/6-18/6, (3 dagar)
Utöver detta kommer 5 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

Verksamhetsåret 12/13 för barnomsorgen – uppehållsanställning

2012-08-15 - 2012-12-21
2013-01-07 - 2013-06-18

Verksamhetsåret 12/13 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning

2012-08-20 - 2012-12-21
2013-01-07 - 2013-06-13

Verksamhetsåret 12/13 för skolsköterskor – uppehållsanställning

2012-08-20 - 2012-12-21
2013-01-07 - 2013-06-17