Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider för 2011/2012 Gotland

Läsårstider:
För eleverna gäller:

Höstterminen startar tisdag den 23 augusti och pågår t.o.m. torsdag den 22 december.
Vårterminen startar måndag den 9 januari och pågår t.o.m. fredag den 15 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
24/10-28/10 "Vecka 43"
27/2 - 2/3 Sportlov
10/4-13/4 Påsklov
30/4 lovdag 
18/5 lovdag
Utöver detta kommer 4 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

höstterminen, tisdag 16 augusti - torsdag 22 december
vårterminen, måndag 9 januari - onsdag 20 juni

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
16/8-22/8, (5 dagar)
24/10-26/10 "vecka 43", (3 dagar)
30/4 ledig dag "klämdag"
18/5 kompetensutveklingsdag
18/6-20/6, (3 dagar)
Utöver detta kommer 4 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

Verksamhetsåret 11/12 för barnomsorgen – uppehållsanställning

110816 - 111222
120109 - 120620

Verksamhetsåret 11/12 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning

110822 - 111222
120109 - 120615

Verksamhetsåret 11/12 för skolsköterskor – uppehållsanställning

110823 - 111222
120109 - 120619