Kontakt

Post/besöksadress:
Väskinde förskola
Väskinde Prästgården 417
622 75  Visby

Bitr. Rektor :
Jenny Staffansdotter, tfn: 0498 - 26 33 60
E-post: jenny.staffansdotter@gotland.se

Skoladministratör:
Linda Nilsson, tfn: 0498 - 26 90 30
Epost: linda.nilsson04@gotland.se

Telefonnummer till förskolan: 

Granen:    0700 - 83 20 11
Kvisten:    0704 - 47 75 29
Björken:   0704 - 47 77 29
Rönnen:   0700 - 83 22 23
Boken:      0737 - 65 87 66
Asken:      0762 - 00 98 16

 

Barnomsorgsfrågor:
Lena Törngren
Telefon: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se
Frågor angående barnomsorgsplacering, barnschema, inkomstuppgifter, allmän förskola och övriga frågor som rör förskola eller pedagogisk verksamhet.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Väskinde förskola

Väskinde förskola har sex avdelningar. Granen, Kvisten och Björken är tre småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1 - 3 år. Rönnen, Boken och Asken är de tre storbarnsavdelningarna med barn i åldrarna 3 - 5 år.

För närvarande har vi cirka 95 barn inskrivna i vår förskola.

Vi öppnar på avdelningarna Kvisten och Asken klockan 06:15. Frukost serveras här fram till 07.00. Från 07.30 är barnen på sina respektive avdelningar. Klockan 16:30 slår vi ihop avdelningarna och är åter på Kvisten och Asken. 

Förskolan får sin mat från Väskinde skolas kök. All mat tillagas på plats av Georg och Lottie som serverar god och vällagad mat till både förskolan och skolan.

 

Bilder

Tillhörande skola