Kontakt

Post/besöksadress
Väskinde förskola
Väskinde Prästgården 417
622 75  Visby

 

Rektor Norra Visbys förskolor
Cecilia Thomasson
Tfn: 0498 - 26 98 50
E-post: cecilia.thomasson@gotland.se

Biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Anna Hägg
Tfn: 0498 - 26 90 66
E-post: anna.hagg01@gotland.se

Biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Maja Wikström
Tfn: 0498 - 26 33 60
E-post: maja.wikstrom@gotland.se

 

Telefonnummer till förskolan: 

Granen:    0700 - 83 20 11
Kvisten:    0704 - 47 75 29
Björken:   0704 - 47 77 29
Rönnen:   0700 - 83 22 23
Boken:      0737 - 65 87 66
Asken:      0762 - 00 98 16

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Väskinde förskola

Pedagogisk idé

All verksamhet genomsyras av samhällets grundläggande demokratiska värderingar som finns beskrivna i förskolans läroplan (Lp fö 98, reviderad 2010). Några av de värden vi arbetar efter på förskolan är öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn och jämställdhet.

Leken

Fantasi, turtagning och regler tränas genom lek och lekar som vi prioriterar på vår förskola. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken får barnen möjlighet att knyta kontakter med andra barn samt träna och bearbeta olika händelser.  Pedagogerna observerar, dokumenterar, inspirerar och stöttar barnen.

Natur och utevistelse

Förskolan ligger naturskönt mitt i en levande landsbygd. Ibland leker vi på våra förskolegårdar, ibland utforskar vi närområdet till exempel skogen, lekplatsen och skolgården. Olika miljöer ger barnen inspiration till nya lekar och frågeställningar vi kan utforska tillsammans. Förskolan gör årligen besök på lantbruk i närområdet. Närheten till naturen inspirerar!

Rörelse

Förskolan har tillgång till skolans gymnastiksal som används flitigt varje vecka. Vi har även planerade rörelsestunder där vi använder "miniröris", hinderbana, rörelsesånger och ramsor.

Skapande

Barnen ska ha möjlighet till skapande verksamhet dagligen. Mycket av materialet finns alltid tillgängligt för barnen, skapande sker inte i ett speciellt rum utan där barnen finner inspiration och utvecklar sin fantasi.

Samling

Barn behöver ett tydligt mönster över vad som händer under dagen och det får de vid samlingen. En kort presentation av vilka som är på förskolan, vilka som är frånvarande och vilka som är lediga. Alla ska bli sedda oavsett om de är där eller inte. Här lägger vi grunden för språk, matematik, musik, färglära, begreppsuppfattning, demokrati och gruppkänsla.

Språk

Språket använder vi naturligt i vår vardag. Alla är i ständig dialog med varandra, i leken, vid matbordet, i samlingen och på skötbordet. Vi inspirerar barnen till språkutveckling genom musik, sagoläsning och lek.