Kontakt

Postadress/besöksadress:
Väskinde skola
Väskinde Prästgården 417                     
622 75 Visby

Telefon skolexpedition
0498 - 26 90 30

Telefon fritidshem
Eken (F-klass) 0737-65 85 53

Lönnen 0704-47 78 19

Kastanjen 0704-47 67 17

Rektor
Erik Rudstedt
Telefon: 0498 - 26 93 32
Epost:  erik.rudstedt@gotland.se 

Skoladministratör
Linda Nilsson
Telefon: 0498 - 26 90 30 
Epost:  linda.nilsson04@gotland.se

Sjukanmälan sker via Schoolsoft

Schematider för Fritids läggs in i Edlevo, även frånvaroanmälan gällande fritids

Skolsköterska
Emelie Nilsson
Telefon: 0704 - 47 68 23
Epost: emelie.nilsson@gotland.se

Skolkurator
Susanne Serck
Telefon: 0704 - 47 68 42
Epost: susanne.serck@gotland.se

Specialpedagog
Eva Valentinsson
Telefon: 0704 - 88 89 62
Epost: eva-mari.valentinsson@gotland.se 

Köket
Telefon: 0498-26 34 35

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Presentation av Barn- och elevhälsan

Information om Elevhälsan

Barn- och elevhälsan är elevernas företagshälsovård. Vi fortsätter på Barnavårdcentralens förebyggande arbete med hälsoundersökningar, vaccinationer och rådgivning. Vi är en del av skolans elevhälsoteam, som skall underlätta barnens anpassning i skolmiljön och spåra eventuella miljöproblem i skolan.

Hälsobesök erbjuds i förskoleklass, samt i år 4 och 8. År 2 längd och vikt. År 6 längd, vikt, och rygg. Syn och hörsel kan kontrolleras vid behov.

Vaccinationer Mässling-påssjuka-rödahund år 2. HPV år 5.

Skolsköterskan har regelbunden mottagning på skolan framför allt inriktad på utredning av symptom som kan bero på skolsituationen som magont och huvudvärk, eller andra besvär som påverkar barnens skolgång.

Vissa uppgifter om elevens hälsa är viktiga för läraren att känna till. Vi beslutar då alltid tillsammans med föräldrarna om vilka uppgifter som får lämnas ut och till vilka.

VÄLKOMNA TILL BARN- OCH ELEVHÄLSAN!

Kontaktpersoner:

Skolsköterska Emelie Nilsson
Telefon: 0704 - 47 68 23
Mottagning i Väskinde skola tisdag, onsdag och torsdag.

Skolkurator Susanne Serck
Telefon: 0704 - 47 68 42.  Finns på skolan tisdagar.

Specialpedagog Eva Valentinsson
Telefon: 0704 - 88 89 62

Skolläkare nås genom skolsköterskan.