Kontakt

Postadress/besöksadress:
Väskinde skola
Väskinde Prästgården 417                     
622 75 Visby

Telefon skolexpedition
0498 - 26 90 30

Telefon fritidshem
Eken (F-klass) 0737-65 85 53

Lönnen 0704-47 78 19

Kastanjen 0704-47 67 17

Rektor
Erik Rudstedt
Telefon: 0498 - 26 93 32
Epost:  erik.rudstedt@gotland.se 

Skoladministratör
Linda Nilsson
Telefon: 0498 - 26 90 30 
Epost:  linda.nilsson04@gotland.se

Sjukanmälan sker via Schoolsoft

Schematider för Fritids läggs in i Edlevo, även frånvaroanmälan gällande fritids

Skolsköterska
Emelie Nilsson
Telefon: 0704 - 47 68 23
Epost: emelie.nilsson@gotland.se

Skolkurator
Susanne Serck
Telefon: 0704 - 47 68 42
Epost: susanne.serck@gotland.se

Specialpedagog
Eva Valentinsson
Telefon: 0704 - 88 89 62
Epost: eva-mari.valentinsson@gotland.se 

Köket
Telefon: 0498-26 34 35

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Väskinde skola och fritidshem

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola skolår 1-6 och skolbarnsomsorg. Skolan tar emot elever i första hand från Väskinde, Lummelunda och Bro.

Om Väskinde skolområde

Väskinde skola har en positiv elevutveckling. Totalt är det för närvarande ca 235 elever på skolan. Skolan har i huvudsak två parallella klasser i varje årskurs.

Fritidshemmen består av tre avdelningar, Lönnen, Eken och Kastanjen. Närmare 115 barn är inskrivna på fritids.

Skolan och fritidshemmen har ett mycket väl utvecklat samarbete och lokalerna är integrerade. I direkt anslutning till skolan ligger också förskolan.


Skolmaten

I Väskinde finns ett mycket fint skolkök med trevlig personal. Köket byggdes om och fick en totalrenovering år 2013. All mat tillagas på plats av Jeanette och Lottie som arbetar i köket. Vi serverar god och vällagad mat till både förskolan och skolan i Väskinde.

Om rektor Erik Rudstedt

Jag är rektor för Väskinde och Stenkyrka skolområde och i mitt uppdrag ingår att skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleverna att lyckas i skolan. 

Min tidigare erfarenhet av skolans värld har jag som högstadielärare i Stockholm och Visby. Jag har varit biträdande rektor på Solbergaskolan i Visby innan jag fick uppdraget som rektor här i Väskinde. När jag ser på barns skolgång så har jag ett perspektiv som sträcker sig från förskola till dess att barnen blir tonåringar och tar studenten. Alla barn kommer att utvecklas i lite olika takt under sin skolgång men när barnen går ut grundskolan så skall de vara rustade att börja gymnasiet.  

Skolans- och fritidshemmets uppdrag är att arbeta så att barnen får utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. Att barn känner sig trygga är en förutsättning för lärande. Trygghet skapar vi med en värdegrund där alla respekterar varandras likheter och olikheter. Trygghet handlar också om att barnet förstår sitt sammanhang, att alla barn känner sig välkomna och inkluderade i verksamheten. I det arbetet kan alla, både barn och vuxna, vara delaktiga på olika sätt.  

Partnerskola till Uppsala universitet

Vi är en del av samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland, genom att vara en partnerskola. Här kan du läsa mer om det samarbetet.