Kontakt

Postadress/besöksadress:
Väskinde skola
Väskinde Prästgården 417                     
622 75 Visby

Telefon skolexpedition
0498 - 26 90 30

Telefon fritidshem
Fritidshem Eken (F-klass)
0737-65 85 53
Fritidshem Lönnen (1-4 B samt 5-6)
0704-47 78 19
Fritidshem Kastanjen (1-4 A)
0704-47 67 17

Rektor
Erik Rudstedt
Telefon: 0498 - 26 93 32
Epost:  erik.rudstedt@gotland.se 

Skoladministratör
Linda Nilsson
Telefon: 0498 - 26 90 30 
Epost:  linda.nilsson04@gotland.se

Sjukanmälan sker via Schoolsoft

Skolsköterska
Emelie Nilsson
Telefon: 0704 - 47 68 23
Epost: emelie.nilsson@gotland.se

Skolkurator
Susanne Serck
Telefon: 0704 - 47 68 42
Epost: susanne.serck@gotland.se

Specialpedagog
Eva Valentinsson
Telefon: 0704 - 88 89 62
Epost: eva-mari.valentinsson@gotland.se 

Köket
Telefon: 0498-27 01 60

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klasserna på Väskinde skola

För närvarande går det cirka 235 elever i Väskinde skola.

I huvudbyggnaden finns förskoleklass och åk 2 och åk  5. I den byggnaden finns även slöjdsalar, musiksal, expedition, specialpedagog, matsal och alla fritidsavdelningar.

I mellanstadiebyggnaden finns förutom klasserna 4, 6 och klass 3, även skolbibliotek, skolsköterskans mottagning och speciallärare.