Kontakt

Postadress/besöksadress:
Väskinde skola
Väskinde Prästgården 417                     
622 75 Visby

Telefon skolexpedition
0498 - 26 90 30

Telefon fritidshem
Eken (F-klass) 0737-65 85 53

Lönnen 0704-47 78 19

Kastanjen 0704-47 67 17

Rektor
Erik Rudstedt
Telefon: 0498 - 26 93 32
Epost:  erik.rudstedt@gotland.se 

Skoladministratör
Linda Nilsson
Telefon: 0498 - 26 90 30 
Epost:  linda.nilsson04@gotland.se

Sjukanmälan sker via Schoolsoft

Schematider för Fritids läggs in i Edlevo, även frånvaroanmälan gällande fritids

Skolsköterska
Emelie Nilsson
Telefon: 0704 - 47 68 23
Epost: emelie.nilsson@gotland.se

Skolkurator
Susanne Serck
Telefon: 0704 - 47 68 42
Epost: susanne.serck@gotland.se

Specialpedagog
Eva Valentinsson
Telefon: 0704 - 88 89 62
Epost: eva-mari.valentinsson@gotland.se 

Köket
Telefon: 0498-26 34 35

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väskinde fritidshem

Väskinde fritidshem omfattar

Avdelning Eken: 073-765 85 53
Avdelning Lönnen: 070-447 78 19
Avdelning Kastanjen: 070-447 67 17

Hålltider

  • Kl.06.30: öppnar fritidshemmet på avd Eken.
  • Kl.06.45-07.15: frukost serveras.
  • Kl.07.30: vi delar upp oss avdelningsvis.
  • Kl.14.30: mellanmål i matsalen.
  • Kl.16.45: vi slår ihop avdelningarna på Lönnen.
  • Kl.17.30: fritids stänger.

Lämning och hämtning

Viktigt att tänka på vid lämning/hämtning: meddela personal när du lämnar/hämtar ditt barn. Schematider registreras i appen Edlevo.

Frånvaro

Vid frånvaro: Fritids frånvaro läggs in i Edlevo. Inför loven lägger vi ut lovplanering via Edlevo. Då är det extra viktigt för oss att i god tid veta barnets tider så att vi kan planera verksamheten.

Om fritidsverksamheten

Fritidshemmen utformar självständigt sin verksamhet utifrån vårt gemensamma uppdrag i kapitel 1-2 i Läroplanen (Lgr 11) där vår uppgift bland annat beskrivs som att komplettera skolan samt att erbjuda barn en meningsfull fritid, stöd i utvecklingen och arbeta för alla människors lika värde.

Vi följer skolans trivselregler och likabehandlingsplan. Väskinde fritidshem har tillgång till en stor skolgård, en fotbollsplan, idrottshall och en skogsdunge i nära anslutning till skolan. I dungen finns utrymme för mycket kreativitet som att bygga, tälja, såga, leka fritt mm.

Vi erbjuder styrda aktiviteter inom skapande där vi använder oss av olika material. Utöver det så finns det bygglek, drama- och rollek, sällskapsspel och andra mindre projekt. Men framför allt är den fria leken viktig för barnen, där man lär sig att samspela med andra.