Kontakt

Post/besöksadress:
Väskinde förskola
Väskinde Prästgården 417
622 75  Visby

Bitr. Rektor :
Jenny Staffansdotter, tfn: 0498 - 26 33 60
E-post: jenny.staffansdotter@gotland.se

Skoladministratör:
Linda Nilsson, tfn: 0498 - 26 90 30
Epost: linda.nilsson04@gotland.se

Telefonnummer till förskolan: 

Granen:    0700 - 83 20 11
Kvisten:    0704 - 47 75 29
Björken:   0704 - 47 77 29
Rönnen:   0700 - 83 22 23
Boken:      0737 - 65 87 66
Asken:      0762 - 00 98 16

 

Barnomsorgsfrågor:
Lena Törngren
Telefon: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se
Frågor angående barnomsorgsplacering, barnschema, inkomstuppgifter, allmän förskola och övriga frågor som rör förskola eller pedagogisk verksamhet.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Väskinde förskola

Väskinde förskola ligger naturskönt mitt i en levande landsbygd i Väskinde, alldeles intill skolan. 

Några av de värden förskolan arbetar efter är öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn och jämställdhet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande där fantasi, turtagning och regler tränas. Förskolan inspirerar barnen till språkutveckling genom musik, sagoläsning och lek.

Hitta direkt