Kontakt

 

Besöksadress: 
Östervallagatan 12-24,
 Slite

Postadress:
Slite förskola
Östervallagatan 12-24

624 48 Slite

Expeditionen Solklintsskolan
Madeleine Lindstedt
tel. 0498-20 44 70

Rektor:
Marianne Gustafsson
tfn: 0498-20 35 34
E-post: marianne.gustafsson01@gotland.se

Avdelningarna
Lammet:           070-083 26 02
Igelkotten:        070-788 79 31
Russet:              070-083 28 38
Rabbisen:         070-083 28 39
Bläcku:              073-765 83 81


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Slite förskola

Välkommen till Slite Förskola

Slite Förskola ligger Solklintsskolans lokaler - mitt i Slite.

Förskolans lokaler är stora och rymliga med gott om utrymme både för lek och spännande aktiviteter.

Nytt för höst 2020 är att vi har skapat ett kreativt centrum mitt i förskolan. Här kommer barn och pedagoger ägna sig åt skapande, kommunikation, drama, musik och hållbarhet. Vi har ett stort rum för utforskande med stöd av digitala verktyg.

Förskolan har 2 fina gårdar för utomhuslek.  I förskolans närområde finns allt vi kan önska; hav, skog, parker, idrottscenter, ishall,  tätortsmiljö, en stor spännande skolgård och bibliotek.

Vi använder dessa fantastiska omgivningar så mycket som möjligt i vår förskoleverksamhet.

 

 

 


 

Hitta direkt