Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 070-4477151
Russets avd. 070-4477239
Trollungarnas utegrupp 073-7658247
 

tf rektor
Ulrika Westin
Tfn: 0498 - 26 3412
 
tf bitr rektor 
Helena Jakobsson
tfn 0707 88 81 66
Adm assistent:
Maud Ekelund
Tfn: 0498 - 26 90 37
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkomna till Fole förskola!

Fole förskola ligger tillsammans med skolan beläget i lantbruksbygd med Fole kyrka som närmsta granne. Vi har en närmiljö med både skog, åkermark, hagar och industri inom gångavstånd och som därmed också erbjuder en stor variation i vardagen.

Fole förskola har tack vare sin närhet till skog och olika naturmiljöer stora möjligheter till utforskande och lärande även utanför förskolans lokaler och gård. Att få se och uppleva naturens växlingar, följa årstidernas olika fenomen och undersöka och upptäcka tillsammans med aktiva pedagoger ger en mångfald av intryck, upplevelser och tillfällen till undervisning.

 

Hitta direkt