Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka

Röd avdelning: 070 - 083 22 96
Blå avdelning: 070 - 447 71 10
Grön avdelning: 073 - 765 82 32

Verksamhetsansvarig och biträdande rektor
Anna Hägg
Tfn: 0498-26 90 66
E-post: anna.hagg01@gotland.se

Rektor Norra Visbys förskolor
Cecilia Thomasson
Tfn: 0498-26 98 50
E-post: cecilia.thomasson@gotland.se

Biträdande rektor
Jenny Staffansdotter
Tfn: 0498 - 26 33 60
E-post: jenny.staffansdotter@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
inkomster och fakturor:

Tfn: 0498 - 26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Stenkyrka förskola

Stenkyrka förskola är omgiven av vacker landsbygd, med närhet till fotbollsplan, änge och skog. Vår närmiljö är även en del av vår lärmiljö!

I närområdet finns det gott om naturområden, en fotbollsplan samt ett hembygdsänge. Dessa är platser som vi regelbundet besöker och som är en naturlig del av vår lärmiljö.

Vår förskola är en plats där barn, vårdnadshavare och pedagoger möts för att skapa de bästa förutsättningar för barnens lärande och utveckling.

 

Hitta direkt