Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Klinteskolan

På skolan arbetar vi efter devisen:  stolta Klinteskolan - med kunskap och glädje - nu och framåt.

Vision

” Elever på Klinteskolan får i en kreativ och trygg miljö en tro på sig själva som gör att de lämnar grundskolan med stolthet och optimala kunskapsresultat efter var en och ens förutsättningar”

Verksamhetsmål (kort sikt)

De elever som går på Klinteskolan skall i en trygg miljö ha kunskapsresultat som ligger över medelsnittet på ön och gå på sommarlov med en känsla av stolthet över att ha gjort sitt bästa

-alla elever skall vara behöriga till gymnasiet

 -alla elever i år 3 och 6 skall nå de nationella kunskapskraven

Verksamhetsmål (lång sikt)

Klinteskolan skall vara en skola med jämförbara kunskapsresultat bland de bästa på ön. Elevernas tro på sig själva och varandra är en självklarhet i den stolthetskultur som skapats.

-alla elever i år 9 skall nå minst betyget E i alla ämnen

-alla elever i år 3 och 6 skall nå de nationella kunskapskraven

Hur når vi detta?

Fokusområden:

Tydliga mål och kontinuerliga uppföljningar:

Tex utvecklingssamtal, klasskonferenser, ämneslärarsamtal, rektorsintervjuer och alltid via schoolsoft

Stolthetsprofiler:

Gediget värdegrundsarbete med tydliga regler och tidiga insatser, kultur- och internationella satsningar

Innehåll i undervisningen

”Vikten av läsförståelse”

Höga förväntningar – ett framgångsrikt förhållningssätt